Nhanh chóng tìm một chương trình hoặc tệp nằm trên máy tính của bạn trong Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 bằng Windows Search Box như hình bên dưới hoặc Màn hình Bắt đầu trong Windows 8. Các bước thực hiện Nhấp vào START ( biểu tượng windows ở góc dưới bên