Java là gì – Định nghĩa Java

Ban đầu được gọi là oak , Javalà ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi James Gosling và những người khác tại Sun microsystems. Nó được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 1995 và được sử dụng rộng rãi để tạo các ứng dụng Internet và các chương trình phần mềm khác. Ngày nay, Java được duy trì và sở hữu bởi Oracle .

Khi được sử dụng trên Internet, Java cho phép các applet được tải xuống và sử dụng thông qua trình duyệt , cho phép trình duyệt thực hiện một chức năng hoặc tính năng không có sẵn thông thường. Không giống như JavaScript, người dùng phải tải xuống hoặc cài đặt applet hoặc chương trình trước khi có thể sử dụng chương trình Java.

Dưới đây là một ví dụ về một applet Java từ Sun và phương pháp kiểm tra nếu Java được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu Java được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy thông tin bổ sung về phiên bản Java đã cài đặt và hệ điều hành của bạn.

Java cũng được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình cho nhiều chương trình phần mềm, trò chơi và tiện ích bổ sung khác nhau. Một số ví dụ về các chương trình được sử dụng rộng rãi hơn được viết bằng Java hoặc sử dụng Java bao gồm bộ Adobe Creative, Eclipse , Lotus Notes, Minecraft , OpenOffice , Runescape và Vuze .

 

 

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *